Política de privacidade

I. Datos Identificativos

A presente política (en adiante, la «Política de Privacidade») normaliza o uso dos datos de carácter persoal obtidos a partir dos servizos dos seguintes portais de Internet «www.ence.es», «www.compramosmadera.es» y «www.encepontevedra.com» (en adiante, o «Portal»). Recoméndase ler detidamente as seguintes Condicións.

Con obxecto de cumprir co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, quedan reflexados os seguintes datos:

Empresa Titular: Ence Energía y Celulosa, S.A. en adiante «Responsable do Tratamento»
Dirección: C/ Beatriz de Bobadilla 14, 4ª Planta, 28040, Madrid
Información de Contacto: info@ence.es ou +34 91 337 85 00
CIF: A-28212264
Datos Registrais: Rexistro Mercantil de Madrid, Folla nº M-31131, Folio 157, Tomo 27285

II. Finalidades

Os datos de carácter persoal serán tratados coas seguintes finalidades:

  1. Prestación do servizo de compra de madeira
  2. Xestión de procesos de selección
  3. Cuestionarios sobre a xestión forestal para grupos de interese

A base lexítima do tratamento para todas as anteriores finalidades é o consentimento.

Ademais, estes datos poderán ser utilizados para la elaboración de perfiles.

III. Periodo de conservación dos datos

Os datos persoais obtidos serán conservados durante un certo período de tempo dependendo da finalidade para a que foron recollidos:

  1. Os datos obtidos para o servizo de compra/venta de madeira serán conservados durante os 30 anos seguintes á última acción comercial. Unha vez cumprido o período de retención dos datos, estes serán borrados o pseudoanonimizados.
  2. Os datos recollidos durante procesos de selección serán conservados durante un período de un ano tras finalizar o proceso de selección. Unha vez cumprido o período de retención dos datos, estes serán borrados o pseudoanonimizados.
  3. Los datos obtidos a partir dos cuestionarios sobre a xestión forestal serán conservados durante 5 anos. Una vez cumprido o período de retención dos datos, estes serán borrados ou pseudoanonimizados.

IV. Comunicación de datos a terceiros

Informámoslle de que os seus datos poden ser cedidos ou transferidos a outras empresas do grupo ou terceiros que presten servizos relacionados cos fins de tratamento para os que foron recollidos os datos, e suxeito ao seu consentimento.

Ademais, os seus datos non serán transferidos a países fora da Unión Europea, excepto por motivos de prestación de servizos técnicos, como pode ser, que os servidores dos provedores de sistemas ou recursos tecnolóxicos se atopen aloxados fora da Unión Europea.

Sen embargo, Ence pode transferir os seus datos a terceiros se dita transferencia é requerida pola lei, por unha disposición regulamentaria ou por un fallo xudicial, ou se esta divulgación é necesaria para garantir a protección e defensa dos seus dereitos.

V. Dereitos dos interesados

De acordo coas leis e regulacións españolas e europeas relativas á protección de datos, en calquera momento vostede pode exercitar os seus dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación ou Esquecemento, Oposición, Oposición Automatizada, Portabilidade e Limitación do Tratamento.

O exercicio destes dereitos poderase realizar seguindo o procedemento establecido no documento “Instrucciones para el Ejercicio de los Interesados” dispoñible na páxina web de Ence. Dito procedemento consiste en cubrir o formulario contido no documento citado e envialo vía correo electrónico á dirección lopd@ence.es ou por correo postal á dirección fiscal da compañía (C/ Beatriz de Bobadilla 14, 4ª Planta, 28040, Madrid).

No caso de que o interesado exerza os seus dereitos, Ence deberá responder ás solicitudes do interesado sen dilación indebida e a máis tardar no prazo dun mes, e a explicar os seus motivos no caso de que non fora a atendelas. Dito prazo poderá prorrogarse outros dous meses en caso necesario, tendo en conta a complexidade e o número de solicitudes. O responsable informará ao interesado de calquera de ditas prórrogas no prazo dun mes a partir da recepción da solicitude, indicando os motivos da dilación.

Adicionalmente pode dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos, Calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, en relación a calquera cuestión relacionada co tratamento dos seus datos por parte de Ence.